Trang chủ > Đọc chơi > Sách kinh tế – quản trị

Sách kinh tế – quản trị


Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh – Phạm Văn Dược, 236 Trang 1.97 MB, PDF
Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh

Giá và chiến lược giá – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 84 Trang 2.38 MB, PDF
Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 97 Trang 2.69 MB, PDF

Thị trường mục tiêu – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 91 Trang 2.66 MB, PDF

Yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc, 107 Trang 2.86 MB, PDF

Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực – Văn Tuấn, 114 Trang 3.28 MB, PDF

Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 81 Trang 2.32 MB, PDF

Quản trị Chất lượng sản phẩm – Quan Minh Nhựt 230.15 KB, HTM

Chiến lược phát triển cho ngành Logistics Việt Nam đến năm 2010 1.17 MB, PDF

Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

[Slide bài giảng] Nguyên lý Marketing – Ts.Phạm Thị Minh Lý, 348 Trang 2.38 MB, PDF

Giáo trình Quản lý đô thị – Gs.Ts.Nguyễn Đình Hương, 445 Trang 17.19 MB, PDF

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư – Ts.Từ Quang Phương, 305 Trang 20.39 MB, PDF

Giáo trình Nghiệp vụ thư ký – Ts.Lương Minh Việt, 265 Trang 14.64 MB, PDF

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 2 – Nguyễn Thị Lực, 109 Trang 12.17 MB, PDF

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 1 – Nguyễn Thị Lực, 376 Trang 18.47 MB, PD

Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý – Ts.Đỗ Hoàng Toàn, 420 Trang 11.98 MB, PDF

Kế toán doanh nghiệp 1 – Nhiều tác giả, 140 Trang 1.12 MB, PDF

Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả – Đại Học Harvard, 81 Trang 481.75 KB, PDF

Cẩm nang thương mại điện tử cho doanh nhân – Ths.Dương Tố Dung, 84 Trang 1.08 MB, PDF

Thu hút, Tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực – Ths.Vũ Văn Tuấn, 125 Trang 3.72 MB, PDF
193 Ý tưởng Marketing hiện đại – Nhiều tác giả 498.34 KB, PDF

Phân tích chiến lược Marketing của Cocacola – Nguyễn Xuân Lãn 945 KB, PDF
[Slide bài giảng] Phân loại kế hoạch sản xuất 201 KB, PPT

[Slide bài giảng] 18 Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 378.5 KB, PPT
Giáo trình Lý thuyết thống kê – Hà Văn Sơn, 168 Trang 1.93 MB, PDF

[Slide bài giảng] Kinh tế vi mô – Hoàng Xuân Bình, 312 Trang 4.69 MB, PDF

Kinh tế vĩ mô bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại

[Silde Bài giảng] The Marketing Game – William D. Perreault, 40 Trang 482 KB, PPT
[Silde Bài giảng] Cách tìm kiếm thông tin trên Internet bằng Google 4.16 MB, PDF

[Silde Bài giảng] Chiến lược FPT 2006-2008 – Trương Gia Bình 1.29 MB, PDF
[Silde Bài giảng] Bài giảng Microsoft Excel, 82 Trang 4.55 MB, PDF part1     part2

Kiến thức thương mại điện tử – Ts.Nguyễn Đăng Hậu, 57 Trang 1.53 MB, PDF
Giáo trình xác suất thống kê – Cao Hào Thi, 127 Trang 2.73 MB, PDF

MBA trong tầm tay : Tổng quan – Robert F.Bruner, 394 Trang 297 KB, DOC

Giáo trình kế hoạch kinh doanh – Ths.Bùi Đức Tuân, 314 Trang 13.2MB, PDF

Phân tích công việc – Ths.Vũ Văn Tuấn, 157 Trang 3.97 MB, PDF

Kinh tế vĩ mô (Kinh tế cộng hệ) – Hà Hưng Quốc, 558 Trang 2.99 MB, PDF

Silde Bài giảng] Kinh tế học vi mô – Hoàng Xuân Bình, 311 Trang 508.28 KB, PPT
Suối nguồn tươi trẻ, một bí quyết cổ truyền – Peter Kelder 656.89 KB, PDF

Toán kinh tế – Pgs.Ts.Nguyễn Quảng, 265 Trang 2.21 MB, PDF

Tài liệu tham khảo kinh tế phát triển – Ths.Hạ Thị Thiếu Dao 862 KB, DOC

50 Công ty làm thay đổi thế giới – Howard Rothman, 392 Trang 7.31 MB, PDF

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, 233 Trang 572.86 KB, PDF

Giáo trình Toán tài chính – Nhiều tác giả, 209 Trang 2.81 MB, PDF           Part2
Giáo trình Kinh tế lâm nghiệp – Nhiều tác giả, 138 Trang 2.28 MB, PDF    Part2

Các bước thực hiện ý tưởng kinh doanh – Ngọc Dương, 118 Trang 1.37 GB, PDF    Part2
Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – ĐH Kinh Tế, 101 Trang 1.54 MB, PDF   Part2

Chiến lược cạnh tranh – Michael E.Porter (Giới thiệu), 472 Trang 1.52 MB, PDF
Giáo trình Marketing căn bản – Ts.Nguyễn Thượng Thái, 348 Trang 0.81 MB, PRC

Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới, 182 Trang 0.79 MB, PDF
Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp – Ngô Quang Thuật, 109 Trang 1.46 MB, DOC,PDF   Part2

Lịch sử các học thuyết kinh tế – Nguyễn Quang Hạnh, 139 Trang 2.07 MB, PDF

Cuộc chiến tranh tiền tệ – Hồ Ngọc Minh 1.91 MB, PRC

Toàn cầu hóa và những mặt trái – Joseph E. Stiglitz, 366 Trang 211 MB, PDF  part2  Part3  Part4 Part5

Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế tri thức – Nhiều tác giả ( bộ 2 quyển ) 713.03 KB, PDF    Part2

Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh – Ths.Nguyễn Phú Quốc, 92 Trang 707.38 KB, PDF

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh – Ng Thị Thu Hiền, 159 Trang 3.97 MB, PDF   Part2

Sát thủ khác biệt hóa – Jacky Tai, 35 Trang (Giới thiệu) 1.31 MB, PDF

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 330.12 KB, PDF

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Sông Đà, 62 Trang 681.5 KB, PDF

Ứng dụng CNTT vào công tác quản trị – Nguyễn Bá Minh 383.14 KB, PDF

Ý tưởng điên rồ hay nhìn xa thấy trước – Jay K. Rosengard 226.17 KB, PDF

Yukichi Fukuzawa, Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại, 340 Tr 2.44 MB, PDF

[Silde Bài giảng] Xây dựng đội ngũ thành tích cao – Trần Ngọc Chí 250 KB, PPT

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả – Vũ Thế Hải, 63 Trang 1.29 MB, PDF  Part2

Giáo trình Kinh tế ngành – Nhiều tác giả, 91 Trang 992.32 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược – Nhiều tác giả, 113 Trang 790.32 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Quản lý dự án – Phan Thế Vinh, 151 Trang 1.95 MB, PDF  Part2

Slide.Cạnh tranh toàn cầu và Lợi thế Việt Nam – E. Porter, 113 Trang 2.6 MB, PDF

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Minh 545 KB, PDF  Part2

Quản trị sản xuất – Nhiều tác giả, 157 Trang 4.35 MB, PDF

Quản trị nhân sự – Bùi Hoàng Lợi, 49 Trang 384.51 KB, PDF

Quản trị doanh nghiệp – Trương Hòa Bình, 175 Trang 297.45 KB, HTML

[Slide bài giảng] Phong thủy trong kinh doanh hiện đại – Nguyễn Thị Bích 11.6 MB, PPT   Part2

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng 2.8 MB, PDF

Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương – Pgs.Ts.Đoàn Thị Hồng Vân, 473 Trang 19.9 MB, PDF

Xây dựng để trường tồn – Jim Collins, 548 Trang 2.42 MB, PDF

Xây dựng tầm nhìn cho công ty của bạn 329.71 KB, PDF

Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ – Delta, 103 Trang 551 KB, DOC

Xây dựng thương hiệu lý tưởng – Cty LantaBrand 529.39 KB, PDF

Xây dựng thương hiệu cá nhân – Cty LantaBrand 156.58 KB, PDF

5 Giai đoạn trong xây dựng thương hiệu – Cty LantaBrand 528.48 KB, PDF

Tổ chức thương mại thế giới WTO – Bernard Hoekman 274.25 KB, PDF

Tầm nhìn & sứ mạng thương hiệu – Cty LantaBrand 184.82 KB, PDF

[Slide bài giảng] Tại sao phải xây dựng thương hiệu – Cty Maket Connect 1.33 MB, PPT

Kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế – Trương Quang Hùng 443.39 KB, PDF

Tính nhượng bộ hỗ tương trong WTO – Bernard Hoekman 453.52 KB, PDF

Thương mại điện tử & Kinh doanh qua mạng – Ths.Dương Tố Dung 5.43 MB, PDF

International Handbook on Giftedness – Larisa V. Shavinina, 1546 Pages 17.12 MB, PDF

Trở thành triệu phú Đôla trong 3 năm – T.Harv Eker , 31 Trang 6.25 MB, PDF

Trở thành người đầu tiên – Cty LantaBrand 349.27 KB, PDF

B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức, 244 Trang 820.77 KB, PDF

Hướng dẫn giải bài tập thực hành kinh tế Vi mô, 40 Trang 798.71 KB, PDF

Thẩm định dự án – Rudolf Grunig, 45 Trang 11.15 MB, PDF

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh – Ths.Phạm Quốc Luyến 1.17 MB, PDF

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược – Phạm Xuân Lan 2.24 MB, PDF
Tài liệu bán hàng – viết như thế nào – Phan Thu dịch 158.34 KB, PDF

Phân tích thị trường và hành vi mua sắm của người tiêu dùng 485.19 KB, PDF

Kotler bàn về tiếp thị – Phillip Kotler 865.13 KB, PDF

102 Bí quyết thương mại điện tử – Nhiều tác giả 1.33 MB, PDF

Lý thuyết Dow – nền tảng của phân tích kĩ thuật 995 KB, PDF

[Silde bài giảng] Giải quyết các tranh chấp thương mại – Ths.Lê Minh Nhựt 440.5 KB, PPT

[Silde bài giảng] Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại – Lê Minh Nhựt 408.5 KB, PPT

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 17, 111 Trang 1.21 MB, PDF

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 16, 110 Trang 1.03 MB, PDF

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 15, 102 Trang 1.04 MB, DOC

Doanh nghiệp & hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 90 Trang 0.97 MB, PDF

Định hướng tập trung – Al Ries, 44 Trang 373 KB, DOC

Định giá thương hiệu – Lanta Brand 0.14 MB, PDF

Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu 0.14 MB, PDF

Phân tích tình thế chiến lược & Các chiến lược điển hình của DN 0.49 MB, PPT

[Slide Bài giảng] Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược 0.99 MB, PPT

Giáo trình quản trị học – Tôn Trọng Tín, 102 Trang 0.51 MB, PDF

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh – Nguyễn Thị Thu Hiền 2.76 MB, PPT

Mô phỏng Marketing – Đại học Kinh tế, Khoa QTKD 0.58 MB, PDF

[Slide Bài giảng] Quản lý Rủi ro tài chính, 45 Trang 228.86 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Quản trị tài chính doanh nghiệp, 21 Trang 154.67 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu, 39 Trang 135.52 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Chính sách nợ tác động NTN đến giá trị doanh nghiệp 144.86 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Chính sách cổ tức, 36 Trang 150.86 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Lập kế hoạch tài chính dài hạn, 48 Trang 214.6 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Chi phí sử dụng vốn, 33 Trang 232.44 KB, PDF

[Slide Bài giảng] Tác động đòn bẩy lên rủi ro và Tỷ suất sinh lời, 30 Tr 175.09 KB, PDF

Tâm lý quản trị – Lê Thị Liên, 99 Trang 0.61 MB, PDF

Quản trị sản xuất – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 183 Trang 6.62 MB, PDF

Quản trị nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 196 Trang 3.41 MB, PDF

Quản trị Marketing – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 346 Trang 5.81 MB, PDF

Quản trị dự án & Nhà quản trị dự án, 139 Trang 2.59 MB, PDF

Phát triển kỹ năng quản trị – Ts.Nguyễn Quốc Tuấn, 161 Trang 2.36 MB, PDF

Giáo trình Marketing chiến lược – Đại học Đà Nẵng, 265 Trang 4.34 MB, PDF

Giáo trình Nghiên cứu Marketing – Đại học Đà Nẵng, 194 Trang 3.89 MB, PDF

Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing, 465 Trang 7.11 MB, PDF

Sự thỏa đáng của giải pháp xử lý tranh chấp trong WTO 376.23 KB, PDF

Phù hợp chính sách ngoại thương với KT vĩ mô đối với nông nghiệp 13.6 KB, PDF

Sự cạnh tranh về giá sản xuất lúa gạo ở Việt Nam – M.Bautista 204.08 KB, PDF

Sử dụng màu sắc thích hợp giúp bạn xây dựng thương hiệu 278.14 KB, PDF

Sử dụng các thị trường để quản trị quốc gia tốt hơn ở Singapore 375.11 KB, PDF

10 Định dạng cơ bản của trang quảng cáo 1.00 MB, PDF

[Silde bài giảng] Chính sách chiến lược cổ tức – Điệp Dung, 28 Tr 233.96 KB, PDF

[Silde bài giảng] Cơ cấu vốn của doanh nghiệp – Bùi Văn, 34 Tr 267.13 KB, PDF

Kỹ thuật đàm phán thương lượng 435.5 KB, DOC

[Slide bài giảng] Kỹ năng quản lý hồ sơ 203 KB, PPT

Ngân hàng Hỏi đáp về thương mại điện tử, 75 Trang 1.86 MB, PDF

Marketing chiều sâu, 100 Chân lý marketing giúp bạn thành công 52.41 MB, PDF

Giáo trình kinh tế thương mại – Ths.Trần Thúy Lan, 240 Trang 15.7 MB, PDF

Kinh tế vi mô 1 – Lê Thế Giới, 237 Trang 2.05 MB, PDF

Giáo trình Kinh tế học vi mô Đại học Đà Nẵng, 121 Trang 1.55 MB, PDF

Giáo trình Quản trị sản xuất, 183 Trang 6.62 MB, PDF

Giáo trình Quản trị học, 153 Trang 5.92 MB, PDF

Giáo trình Quản trị chuổi cung ứng, 178 Trang 4.12 MB, PDF

Giáo trình quản trị chất lượng, 141 Trang 3.15 MB, PDF

Giáo trình Marketing kỹ nghệ – Nguyễn Quốc Tuấn 0.64 MB, PDF

Quản trị chiến lược – Lê Thế Giới, 294 Trang 5.01 MB, PDF

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 14 0.93 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 13, 105 Tr 0.90 MB, DOC

Quản trị sản xuất đại cương – Trương Chí Tiến, 157 Tr 4.35 MB, PDF

Quản trị chất lượng sản phẩm – Quan Minh Nhựt 0.19 MB, PDF

Giáo trình luật lao động cơ bản – Ths.Diệp Thành Nguyên, 210 Tr 1.93 MB, PDF

[Silde bài giảng] Quản trị chiến lược – Ts.Lại Xuân Thủy, 130 Tr 0.77 MB, PPT

Giáo trình quản trị nhân sự – Võ Thanh Hải 0.42 MB, CHM

Đề thi trắc nghiệm kinh tế Vĩ Mô 0.05 MB, PDF

Để kinh doanh hiệu quả hơn: Hội thảo chuỗi thị trường 0.33 MB, PDF

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế hùng mạnh của Ailen 0.65 MB, PDF

[Silde bài giảng] Đánh giá hiệu quả khu vực công – Jay K. Rosengard 1.12 MB, PDF

[Silde bài giảng] Đàm phán trong ngoại thương 114.5 KB, PPT

Dám dẫn đầu – Mike Merrill, 304 Tr 66.87 MB, PDF

CPM là gì, tại sao nó quan trọng – Elain Morley 0.18 MB, PDF

Công nghệ và tài sản trí tuệ – Bernard Hoekman et al 0.17 MB, PDF

Cẩm nang quản trị Marketing – Quyển 5 0.62 MB, DOC

Cẩm nang quản trị Marketing – Quyển 4 0.65 MB, DOC

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 3 0.12 MB, PDF

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 2 0.16 MB, PDF

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 12 0.71 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 11 0.61 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 10 0.72 MB, DOC

Công cụ mới cho quảng bá thương hiệu – Cty LantaBrand 0.69 MB, PDF

Công chức trong KD kinh tế học và chính trị học về sở hữu Nhà nước 0.28 MB, PDF

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 1 0.12 MB, PDF

Cơ cấu loại hình tổ chức doanh nghiệp 0.15 MB, DOC

Chuyển đổi cơ cấu – Hollis Chenery et al. 0.49 MB, PDF

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 8 – Leila Webster 1.22 MB, PDF

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 5 – Dorothy Riddle 0.83 MB, PDF

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 9, 112 Tr 0.96 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 8, 73 Tr 1.02 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 7 1.01 MB, DOC

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 4 – Adam Sack 0.41 MB, PDF

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 1 – James Riedel 0.37 MB, PDF

Chứng khoán chính phủ – Nguyễn Xuân Thành 0.29 MB, PDF

Chính sách và cải cách ngoại thương trên bình diện nền kinh tế 0.19 MB, PDF

Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo – Alan Winters 0.35 MB, PDF

Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển – Mari Pangestu 0.43 MB, PDF

Chiến lược & Chính sách kinh doanh, 50 Tr 0.28 MB, PDF

Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 3, 100 Tr 0.71 MB, DOC

Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 2, 104 Tr 0.83 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 6, 115 Tr 1.38 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 5, 100 Tr 0.99 MB, DOC

Kinh nghiệm thực tiển của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, 550 Tr 2.82 MB, PDF

[Silde bài giảng] Cầu, cung và cân bằng thị trường – Đặng Văn Thanh 0.19 MB, PDF

Cấu trúc thương hiệu – LantaBrand 0.15 MB, PDF

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học 0.06 MB, PDF

Câu chuyện về con rồng có liên quan đến 1 kế hoach marketing 0.14 MB, PDF

[Silde bài giảng] Cầu cá nhân & Cầu thị trường – Đặng Văn Thanh 0.13 MB, PDF

Cần phải có một tên mới riêng cho thị trường Trung Quốc – LantaBrand 0.17 MB, DOC

Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 1, 100 Tr 0.70 MB, DOC

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 4, 100 Tr 0.79 MB, DOC

Cải thiện sự tuân thủ thuế – R. M. Bird & O. Oldman 0.30 MB, PDF

Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển – Jay K. Rosengard 0.44 MB, PDF

Cải cách thuế bất động sản tại các nước đang phát triển – J.Rosengard 0.58 MB, PDF

Cải cách nông thôn, xóa đói giảm nghèo & Tăng trưởng kinh tế – O.Dapice 0.18 MB, PDF

Cải cách hệ thống ngân hàng – Huỳnh Thế Du 0.16 MB, PDF

Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung – Bernard Hoekman 0.29 MB, PDF

Cách tiếp cận thị trường Mỹ 0.03 MB, PDF

Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án – Joseph Tham 0.31 MB, PDF

Các phương pháp quản trị kinh doanh 0.52 MB, DOC

Các phương pháp phân tích – Fulbright 0.58 MB, PDF

Các phương án thể chế cung ứng cơ sở hạ tầng – Fulbright 0.21 MB, PDF

Pass: thuvienso.info

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: