Trang chủ > Giáo dục > ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC 2011 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC

ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC 2011 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC

05/07/2011

Khối A

Đáp án Đề thi
Toán Toán
Vật lý Vật lý
Hóa học Hóa học

Khối D

Đáp án của Bộ GD&ĐT Gợi ý lời giải
Văn Văn
Toán Toán
Anh Anh

Khối C

Đáp án của Bộ GD&ĐT Gợi ý lời giải
Văn Văn
Sử Sử
Địa Địa

Khối B

Đáp án của Bộ GD&ĐT Gợi ý lời giải
Sinh Sinh
Toán Toán
Hóa Hóa

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. 05/07/2011 lúc 8:44 Chiều
  2. 05/07/2011 lúc 8:45 Chiều
Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: